Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر طرح‌واره درمانی هیجانی بر کاهش افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر خوابگاهی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (9 صفحه - از 95 تا 103)

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی بر کاهش میزان افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر خوابگاهی بود. این پژوهش تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه فاطمیه شهر کرمانشاه است. 24 نفر به روش نمونه‌گیری داوطلبانه با توجه به ملاک ورود و خروج انتخاب شدند. این افراد به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل، گمارده شدند. مداخله طرح‌واره درمانی هیجانی طی 9 جلسه بروی گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه افسردگی بک –فرم کوتاه، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ‌سالان و پروتکل طرح‌واره درمانی هیجانی لهی بودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان دادند که طرح‌واره درمانی هیجانی به‌طور معناداری منجر به کاهش افسردگی و احساس تنهایی در دانشجویان می‌گردد (P<0/05). بنابراین طرح‌واره درمانی هیجانی در کاهش میزان افسردگی و احساس تنهایی موثر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.