Skip to main content
فهرست مقالات

صنعت مشاوره مدیریت پویا: ابزار توسعه راهبردی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 107 تا 122)

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور روشن ساختن نقش صنعت مشاوره مدیریت پویا، در توسعه راهبردی طراحی شده است. الزام و ضرورت به کارگیری میانبرهایی که روند سرعت توسعه راهبردی صنعت را برای کشور ایران امکان پذیر سازد، سبب شد که پژوهش حاضر شکل گیرد. تحقیق از نوع بنیادی بوده، به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. اطلاعات، با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد ومدارک، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده‌اند. برای آزمون فرضیه تحقیق که شالوده مدل مفهومی را نیز شکل می‌دهد، از اطلاعات 127 کشور جهان شامل خریداران بالقوه و بالفعل صنعت مشاوره استفاده شده است. آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شده، فرضیه بنیادین و مدل مفهومی را تأیید کرده است. می‌توان ادعا کرد که چنانچه صنعت مشاوره‌ای در جایگاه مناسب قرارگیرد و پویا و رقابتی باشد، در توسعه صنعتی، مؤثر خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"تولد، رشد و فعالیت در بستر مناسب و رقابتی، عامل مؤثری در موفقیت صنایع کشورها، در بازارهای بین‌المللی است، از این رو صنعت مشاوره مدیریت با استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته می‌تواند راهکارهای به کار گرفته شده آنها را با صرف هزینه کمتر به کار گیرد. بخش‌های اصلی مدل عبارت‌اند از:  ورودی‌های صنعت مشاوره  صنعت مشاوره  خروجی‌های صنعت مشاوره ورودی‌های صنعت مشاوره: در صورتی که صنعت مشاوره در جایگاه مناسب خود و بین صنعت و دانشگاه قرار گیرد، مسائل ناشی از نیازهای رقابتی مشتریان سطوح مختلف، داده‌ها و اطلاعات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی، افراد مجرب صنایع و دانشجویان نخبه فارغ التحصیل رشته‌های مختلف، به ویژه رشته‌های مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشگاه‌ها، از ورودی‌های صنعت مشاوره می‌باشند که توسط تأمین کنندگانی چون دانشگاه‌ها و مراکز علمی، صنایع، و بنگاه‌ها به بخش فرایند یعنی صنعت مشاوره وارد می‌شوند(نمودار 2). برای سنجش پویایی ارتباط بین، دانشگاه‌ها، صنعت مشاوره (رقابتی) و توسعه صنعتی از آزمون همبستگی اسپیرمن در نرم افزار SPSS، استفاده شده است و این ضریب بین مؤسسات مشاوره‌ای، دانشگاه‌های برتر دنیا وتولید ناخالص داخلی آزمون شده است. 000 (**) بیانگر ارتباط همبستگی معنادار یافته‌ها و نتیجه‌گیری آزمون همبستگی فرضیة تحقیق، روشن ساخت که بین تعداد مؤسسات مشاوره‌ای موفق، توسعه صنعتی و دانشگاه‌های برتر، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ مدل مفهومی ایده‌آل پژوهش، نیز با مراجعه به اطلاعات کشورهای توسعه یافته، که در سنجش آماری توسط ضریب همبستگی لحاظ شده ، تأیید شده است."

کلیدواژه ها:

صنعت مشاوره ،صنعت مشاوره رقابتی ،مزیت توسعه صنعتی

کلید واژه های ماشینی:

صنعت ، صنعت مشاوره ، صنعت مشاوره مدیریت پویا ، مشاوران ، صنعت مشاوره مدیریت ، صنایع ، نقش صنعت مشاوره مدیریت پویا ، توسعه ، دانش ، موسسه خدمات مشاوره مدیریت ایران


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.