نسبت دموکراسیهای جدید غربی و مدینه جماعیه فارابی - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

نسبت دموکراسیهای جدید غربی و مدینه جماعیه فارابی

نویسنده:

(6 صفحه - از 126 تا 131)

کلید واژه های ماشینی : مدینه‌های ، مدینه‌های جماعیۀ فارابی ، مدینه‌های جماعیه ، فارابی ، سیاسی ، غربی ، مردم ، اخلاق ، زمان تأسیس فلسفۀ مدنی فارابی ، دولت

خلاصه ماشینی:

"ای بسا رؤسایییافت شوند که توانگری مالی و نیروی غلبه نداشته&%15938ESEG159G% نسبتدموکراسی‌هایجدید غربی و«مدینۀ جماعیۀ»فارابی سید علی محمودی درآمد نظریه‌های سیاسی،چه آنها که سیمایآرمانشهر( aipotU )را ترسیم می‌کنند و چه آنها کهطرحی عینی و عملی از نظامی سیاسیدر می‌اندازند،از سر تفنن و تصادف پدید نمی‌آیند. آیا میاندموکراسی‌های جدید غربی-که به دوران مدرنیتهتعلق دارد-و فلسفۀ سیاسی فارابی-که میراثگرانسنگ سنت است و به پیش از هزار سال قبلباز می‌گردد-نسبتی وجود دارد؟فارابی به عنوانحکیمی الهی و در مقام بنیانگذار فلسفۀ اسلامی،درفلسفۀ سیاسی خود طرحی از«مدینه‌های جماعیه»ارئه می‌کند. نزدیکی این دو به یکدیگر بدان حد استکه گویی دموکراسی جدید غربی قرائت تازه‌ای ازمدینۀ جماعیۀ فارابی است. نزدیکی این دو به یکدیگر بدان حد استکه گویی دموکراسی جدید غربی قرائت تازه‌ای ازمدینۀ جماعیۀ فارابی است. در مدینه‌های جماعیۀ فارابی،وظایف دولتشامل تأمین امنیت جامعه و نگاهبانی از آزادی‌هایمطلق،در جهت برآورده شدن خواست‌ها و امیالساکنان مدینه است؛هم چنین اعمال برابری مطلق،بر این اساس که هیچ فردی بر فرد دیگر،نه برتریدارد و نه سلطه. در مدینه‌های جماعیۀ فارابی،وظایف دولتشامل تأمین امنیت جامعه و نگاهبانی از آزادی‌هایمطلق،در جهت برآورده شدن خواست‌ها و امیالساکنان مدینه است؛هم چنین اعمال برابری مطلق،بر این اساس که هیچ فردی بر فرد دیگر،نه برتریدارد و نه سلطه. با مقایسۀ کلی دموکراسی‌های غربی ومدینه‌های جماعیه،می‌توان دریافت که این دو دستهنظام سیاسی،در موارد زیر با یکدیگر وجه اشتراکدارند: اولا،اصول مشترک و بنیادین آنها عبارت است ازامنیت،آزادی،برابری،کثرت گرایی ومردم سالاری. با مقایسۀ کلی دموکراسی‌های غربی ومدینه‌های جماعیه،می‌توان دریافت که این دو دستهنظام سیاسی،در موارد زیر با یکدیگر وجه اشتراکدارند: اولا،اصول مشترک و بنیادین آنها عبارت است ازامنیت،آزادی،برابری،کثرت گرایی ومردم سالاری."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.