Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر سیاست های سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی و سبک های رهبری

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 55 تا 78)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،رهبری تحول آفرین ،رهبری مبادله ای ،سیاست های سازمانی ادراک شده ،کنترل ترافیک

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، سیاسی ، رضایت شغلی ، رضایت شغلی کارکنان ، ادراک ، سیاست ، سبک ، رضایت شغلی و سبک ، رضایت شغلی کارکنان مراقبت پرواز ، رهبری تحول‌آفرین

سبک رهبری و سیاست های سازمانی دو عامل کلیدی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی، به ویژه در حرفه کنترل ترافیک هوایی که درگیر در ایمنی پروازها و جان مسافران است، دارای اهمیت است؛ بنابراین، به نظر می رسد می توان با اعمال رهبری موثر، برای ادراک مثبت کارکنان از سیاست های سازمانی و در پی آن گامی مهم در افزایش رضایت شغلی کارکنان برداشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست های سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی و سبک های رهبری در بین کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاه های نظامی استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه و توزیع آن بین 685 نفر از کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاه های استان تهران گردآوری شده است. روایی آن از طریق محتوا و پایایی ابزار مورد استفاده از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی و رهبری مبادله ای بر سیاست های سازمانی تاثیر مثبت دارد و فرضیه تاثیر رهبری مبادله ای و سیاست های سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی و رهبری تحول آفرین بر سیاست های سازمانی ادراک شده تایید نشد.

خلاصه ماشینی:

"پیشنهادها با توجه به اهمیت فوق العاده شغل مراقبان پرواز، وابسته بودن ایمنی پروازها و جان هزاران مسافر خطوط هوایی به عملکرد دقیق و مناسب آنها و با توجه به تأثیر مثبت سبک رهبری تحولی بر رضایت شغلی موارد ذیل پیشنهاد میشود:  از آنجاییکه انگیزش الهامی و تحریک فکری، از ابعاد سبک رهبری تحول آفرین است ، رهبران سازمان مورد مطالعه برای تحقق اهداف ، تأمین و پشتیبانی از منابع ، کسب موفقیت ، جهت دادن به تلاش های افراد و فعالیت های سازمانی، ایجاد انسجام بین اعضا از طریق ایجاد اهداف مشترک و آرزوهای مشترک و مقاصد فراگیر متحد، هدایت نیروهای بالقوه و بالفعل برای ایجاد هم افزایی و ایجاد چالش و هیجان در کارکنان ، باید تعریف دقیقی از مأموریت و تصویر روشنی از آینده یا چشم انداز سازمان داشته باشند و در این راستا اهداف و راهبردهای مشخصی تعیین کنند تا با اولویت بندی تخصیص منابع و بهره گیری از امکانات و فرصت ها از بروز بحران های احتمالی و اتلاف منابع جلوگیری کنند. گاتد٣ (٢٠٠٧) و تالت و همکاران (٢٠١٣)، نشان دادند که رفتار سیاسی سازمان نقش میانجیگری جزیی بین انواع مختلف از سبک های رهبری، 1- Ferris & Rowland 2- Pillai 3- Gaat / / / پاسخ دادن به این سؤال است که آیا سبک های مختلف رهبری – اعم از رهبری تحول آفرین و مبادله ای- از طریق متغیر میانجی سیاست سازمانی ادراکشده توسط کارکنان در نمونۀ مورد مطالعه تأثیر دارد یا خیر؟ مبانی نظری پژوهش سبک رهبری رهبری فعالیتی است که برای عملکرد اجتماعی و اثربخشی سازمان ها، لازم و ضروری است (باس و رجییو١، ٢٠٠٦: ٢١٠)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.