Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه ی سازمانی ناجا راهبردی برای تحقق پلیس جامعه گرا

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 27 تا 46)

کلیدواژه ها :

تغییر Change ،توسعه ی سازمانی Organizational Development ،پلیس Police ،پلیس جامعه محور Pivotal society police

کلید واژه های ماشینی : پلیس جامعه محور ، پلیس جامعه‌گرا ، تحقق اهداف پلیس جامعه‌گرا ، تحقق اهداف پلیس جامعه ، تحقق پلیس جامعه‌گرا ، پلیس سنتی به پلیس جامعه ، اهداف پلیس جامعه‌گرا و تکنیک ، فنون ، تحقق پلیس جامعه ، توسعة سازمانی

زمینه و هدف: توسعة سازمانی به عنوان راهبردی برای تغییر برنامه ریزی شده در استفاده از فنون و فن آوری علوم رفتاری توجه دارد؛ و به لحاظ نقشی که در نگرش و تحول رفتاری کارکنان ایفا می نماید، می تواند شرایط لازم، برای تغییرات موردنیاز سازمان را فراهم سازد. هدف از این مطالعه، شناسایی ابعاد، فنون و تکنیک های اثر گذار این راهبرد در تحقق اهداف پلیس جامعه گرا است. مواد و روش ها: این پژوهش به روش مروری، از نوع تحلیلی انجام گرفته است. با مطالعه ادبیات موضوع که بالغ بر 15 منبع داخلی و خارجی بود، شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است. مطالب و نظریات مرتبط با شیوه تحلیل محتوی، ارزیابی و ارتباط بین اهداف پلیس جامعه گرا و تکنیک های توسعة سازمانی مشخص و توصیف گردیده اند. تجزیه و تحلیل یافته ها: طبق یافته های تحقیق توسعة سازمانی دارای ابعاد سه گانه؛ رفتاری، وظیفه ای و سازمانی که فنون مختلفی برای ایجاد تغییرات موردنیاز در هریک از این ابعاد را توصیه می نماید. نتیجه و پیشنهادها: بررسی نشان داد، استفاده از تکنیک های هر سه بعد توسعة سازمانی در سیر طبیعی تبدیل پلیس سنتی به پلیس جامعه محور موثر می باشند و اثر گذاری بعد رفتاری به عنوان مکمل ابعاد وظیفه ای و سازمانی نقش ویژه ای در تحقق اهداف پلیس جامعه گرا دارد.

خلاصه ماشینی:

"اما ماهیت متفاوت این دو رویکرد و تفاوت های اساسی بین آن ها، تبدیل پلیس سنتی به پلیس جامعه محور را نیازمند تغییرات بنیادین در ابعاد مختلف سازمانی نموده است تغییراتی که سبب می شود مشارکت عمومی برای ایجاد نظم و امنیت تسهیل شده ورفتار پلیس به گونه ای باشد که مطالبات و خواسته های آحاد جامعه به راحتی تأمین گردد. - در سال های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را در جهت تحقق جامعه گرایی انجام داده است که از مهم ترین آن ها می توان به راه اندازی پلیس ١١٠، ایجاد تعامل بین رده های اجرایی و شهروندان از طریق برگزاری جلسات دوره ای ، شرکت در نمایشگاه ها وغیره اشاره نمود؛ لیکن به منظور برطرف ساختن موانع ومشکلات احتمالی موجود، در تشکیلات سازمانی نیازمند تغییرات اساسی است و به لحاظ نقش محوری نیروی انسانی در تحقق اهداف پلیس جامعه گرا اجرای برنامه های بهبود سازمانی که با بهره گیری از شیوه های مختلف علوم رفتاری مأموران پلیس را از نظر دانش و مهارت آمادة این تغییرات می نماید، می تواند راهگشا باشد. ٣. از میان تدابیر مختلف ، بهبود سازمانی که با نام توسعة سازمانی نیز شناخته می شود، به عنوان فرایندی برای تغییر برنامه ریزی شده با تأکید بر فنون و فن آوری علوم رفتاری و با هدف تغییر در نگرش ، بینش ، فرهنگ و حتی رفتار کارکنان بیش از سایر شیوه ها مورد توجه بوده و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای نیروی انتظامی در جهت تحقق اهداف پلیس جامعه گرا است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.