Skip to main content
فهرست مقالات

کارورزی مشاوره در شبکه های مجازی:پرورش و تقویت هویت حرفه ای، امکانات و موانع

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (26 صفحه - از 35 تا 60)

کلیدواژه ها :

موانع ،کارورزی ،فضای مجازی ،امکانات ،هویت حرفه ای

virtual networks ،Internship ،Obstacles ،Facilities ،professional identity

کلید واژه های ماشینی : کارورزان ، مشاوره ، مشاور ، حرفه‌ای ، هویت ، کارورزی مشاوره در شبکه‌های مجازی ، امکانات فضای مجازی ، امکانات و موانع ، دانشجویان ، مضمون

اغلب دانش آموختگان رشته های یاورانه با فرایند پرورش هویت حرفه ای با مشکل روبه رو میشوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش کارورزی در شبکه های مجازی در تقویت هویت حرفه ای و بررسی کیفی امکانات و موانع این روش است . روش این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون پاسخ های کارورزان در مورد تجارب کارورزی خود در فضای مجازی و روش جمع آوری دادهها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری دانشجویان رشته های یاورانه دانشگاههای سراسر کشور و دانش آموختگان این رشته ها بود. نمونه گیری به صورت هدفمند از میان کارورزان فعال و تعداد افراد نمونه ٢٠ نفر بود. طبق یافته های کد گزاری شده، امکانات کارورزی در شبکه مجازی در سه مضمون اصلی امکانات فضای مجازی، امکانات فراهم شده به وسیله مشاور و امکانات ناشی از روند (کنش متقابل فضای مجازی، کارورزان و مشاور) طبقه بندی شد. سرعت اینترت، فقدان نشانه های صوتی و تصویری، کاهش اثر بخشی مشاوره، سختی تایپ کردن، ابهام در گفت و شنود و کاهش درگیری ذهنی به عنوان موانع شناسایی شدند. کارورزی در فضای مجازی، با توجه به محدودیت فعلی امکانات، میتواند به عنوان روش کمکی، حجم بالای اعضای سازمان نظام را که در صف گرفتن پروانه هستند، پاسخگو باشد.

خلاصه ماشینی:

"مراحل اجرای کار به شرح زیر است : ١- تهیه لیست از دانشجویان کارشناسی ارشد و دانش آموختگان به صورت گلوله برفی ٢- اخذ شمارههای آنان از معرفین و تشکیل گروه در تلگرام پس از کسب رضایت آنان ٣- تعیین مدیر داخلی برای گروه جهت تماس اعضا با وی و در ارتباط بودن با مدیر گروه و ثبت اعضای شرکت کننده در بحث پس از هر مشاوره توسط مدیر گروه ٤- آشنایی اولیه اعضا با گروه جهت اعتماد سازی (اعلام قوانین و اهداف گروه، ایجاد همبستگی در گروه با مصاحبه با استادان، دانشجویان دکتری و شاغلین در حرفه مشاوره و بررسی چالش های حرفه ای، تعیین موضوعات داغ برای بحث گروهی) ٥- درخواست از اعضا برای طرح مورد ٦- اعلام ارائه خدمات مشاوره ای در گروه و درخواست از اعضا جهت معرفی داوطلبان ٧- ارائه مشاوره و بحث اعضا پس از پایان مشاوره ٨- ارائه ساختار و مراحل جلسات مشاوره پس از هر جلسه ٩- (پس از گذشت دو ماه از شروع مشاورهها) تمرین فنون با اعضا به این شکل که عضوی داوطلب و در مورد دغدغه ای در گروه صحبت میکند و اعضا پاسخ مشاوره ای مقتضی میدهند. ١٠- درخواست از کارورزان جهت داوطلب شدن برای مشاور شدن و حمایت و راهنمایی همزمان رهبر گروه به صورت خصوصی در هنگام مشاوره دادن کارورز و بازخورد اعضا و استاد پس از جلسه ١١- مشاوره دادن اعضا به صورت مستقل جامعۀ آماری و روش نمونه گیری جامعه آماری شامل دانشجویان رشته های یاورانه دانشکدههای روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاههای سراسر کشور و دانش آموختگان این رشته ها بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.