Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط نگاه محور در فیس بوک:برساخت فانتزی و گفتمان هیستریک(با رویکرد لکان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (40 صفحه - از 1 تا 40)

کلیدواژه ها :

فیس‌بوک ،فانتزی ،سوژه لکانی ،ارتباط نگاه محور ،گفتمان هیستریک

Lacanian subject ،scopophilic ،fantasy ، Facebook ،hysteria discourse

کلید واژه های ماشینی : فیس بوک ، سوژه ، گفتمان ، فانتزی ، ابژه ، گفتمان فیس بوک ، میل ، نگاه ، هیستریک ، نگاه محور در فیس بوک

تحقیق حاضر به‌منظور تحلیل ارتباط‌گران فیس‌بوک همچون سوژه‌های لکانی انجام‌گرفته است. برخلاف نظریه‌های رایج ارتباطی که ارتباط را فرایند ساده انتقال پیام و آگاهانه می‌دانند، در روان‌کاوی لکان این دو ویژگی به چالش کشیده می‌شود. سوژه روان‌کاوانه لکان، سوژه آگاه مدرن نیست، بلکه سوژه‌ای است که توسط میل دیگری یا زبان برساخته می‌شود و چون میان آنچه توسط زبان می‌گوید و آنچه هستی اوست، شکاف وجود دارد، سوژه خط‌خورده تلقی می‌گردد. با توجه به این که سوژه خط‌خورده لکانی، همواره با حفره مواجه است و این امر که زبان در رویکرد او ناخودآگاه تلقی می‌گردد، این تحقیق با بهره‌مندی ازنظریات روان‌کاوانه لکان و روش تحلیل روان‌کاوانه و پسا ساختارگرایانه درصدد تبیین و تحلیل تعامل گران فیس‌بوک و پاسخ به دو پرسش است: ۱- چگونه ارتباط نگاه محور که مبتنی بر دیدن و دیده شدن است در فیس‌بوک تبدیل به یک فانتزی می‌شود؟ ۲- چگونه گفتمان فیس‌بوک را می‌توان در چارچوب گفتمان سرمایه‌داری هیستریک تبیین و برساخت سوژه‌های هیستریک شده حاصل از نفوذ گفتمان سرمایه‌داری را تفسیر نمود؟ در تحقیق حاضر کاربران فیس‌بوک چون سوژه‌هایی که در عرصه نگاه‌محوری با یاری امر تصویری برای پر کردن حفره تروماتیک تا بالاترین حد فانتزی، تعاملات خود را گسترش می‌دهند، تحلیل می‌گردند. مورد مطالعاتی، تبیین کاربران پیج بچه پولدارهای تهرانی در فیس‌بوک است، که با توجه به مبانی نظری تحقیق، همچون سوژه‌های هیستریک در امر دیداری دست به خیال‌پردازی می‌زنند. تحلیل کاربران نشان می‌دهد که چگونه روابط اجتماعی در قالب گفتمان‌ها معنادار می‌گردد و کارکرد فیس‌بوک چون عرصه‌ای برای تعاملات فردی و اجتماعی محلی برای فانتزی دیداری می‌شود. به‌منظور انضمامی ساختن تحلیل نظری کاربران، تعداد ۱۰۰ تصویر از این صفحه مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به این که سوژه خط خورده لکانی، همواره با حفره مواجه است و این امر که زبان در رویکرد او ناخودآگاه تلقی میگردد، این تحقیق با بهرهمندی ازنظریات روانکاوانه لکان و روش تحلیل روانکاوانه و پسا ساختارگرایانه درصدد تبیین و تحلیل تعامل گران فیس بوک و پاسخ به دو پرسش است : ١- چگونه ارتباط نگاه محور که مبتنی بر دیدن و دیده شدن است در فیس بوک تبدیل به یک فانتزی میشود؟ ٢- چگونه گفتمان فیس بوک را میتوان در چارچوب گفتمان سرمایه داری هیستریک تبیین و برساخت سوژههای هیستریک شده حاصل از نفوذ گفتمان سرمایه داری را تفسیر نمود؟ در تحقیق حاضر کاربران فیس بوک چون سوژههایی که در عرصه نگاهمحوری با یاری امر تصویری برای پر کردن حفره تروماتیک تا بالاترین حد فانتزی، تعاملات خود را گسترش میدهند، تحلیل میگردند. بدین ترتیب ، سوژه بر ساخته شده در حقیقت گفتمان بصری فیس بوک، و تولید ابژه a که از فانتزی نگاهمحوری حمایت میکند، در گام بعدی (گفتمان هیستریک ) با قرار گرفتن (سوژه هیستریک ) در جایگاه عامل و حقیقت حاصل یعنی ابژه a، سوژه بر ساخته شده را در تداوم خیالپردازانه نگاه محور، در مقام ابژه میل دیگری تقویت میکند و گفتمان فیس بوک را در قالب گفتمان سرمایه داری هیستریک شده لکانی تحلیل پذیر میسازد. از سوی دیگر، با تفسیر گفتمانهای لکان ، این امر مورد بررسی قرار گرفت که چگونه گفتمان بصری فیس بوک، سوژههای هیستریکی را بر میسازد که توسط دیگری (S١) معرفی و نامگذاری میشوند و همچنین در جایگاه تولید، برای ایدهآل سازی و منطبق شدن با دال ارباب و دیده شدن در چشم دیگری، جلوههای گوناگونی از تصاویر(S٢) را نمایان میسازند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.