Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 25 تا 40)

کلیدواژه ها :

ارزیابی ،اندازه‌گیری ،کیفیت خدمات ،سروکوآل ،کتابخانهء مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ،استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه ، کاربران ، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی ، ارزیابی کیفیت خدمات ، کیفیت خدمات ، استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران ، کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان ، کاربران سازمانی و غیر سازمانی ، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهء مرکزی ، خدمات

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهء مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور،از دیدگاه کاربران،انجام شده است،پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است.ابتدا با مراجعه به محل کتابخانه و مشاهدهء مستقیم،به تطبیق کتابخانهء مذکور با استانداردهای‌ کتابخانه‌های تخصصی ایران پرداخته شد.سپس،با استفاده از پرسشنامهء سروکوآل کیفیت‌ خدمات این کتابخانه در دو سطح مطلوب و موجود به تفکیک در دو گروه کاربران سازمانی‌ و غیر سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها نشان داد اختلاف معنی‌داری بین این دو سطح‌ (موجود و مطلوب)وجود دارد.بیشترین فاصله مربوط به«داشتن مجموعه‌ای مناسب و مرتبط از منابع اطلاعاتی»است.همچنین نظرات این دو گروه از کاربران در مورد وجود فاصله‌ بین وضعیت موجود و مطلوب جداگانه بررسی شد که یافته‌ها نشان داد نظرات هر دو گروه‌ یکسان است،اما مقدار این اختلاف در هر دو گروه متفاوت می‌باشد.در ادامه همچنین ترتیب‌ اهمیت ابعاد مطرح شده از دید کاربران مورد بررسی قرار گرفت که به‌طور کلی«خدمات‌ اطلاعاتی مرتبط»دارای بیشترین اهمیت از نظر کاربران کتابخانه می‌باشد.علاوه بر این،با استفاده از شیوهء تحلیل عاملی،شش فاکتور مهم و مؤثر کیفیت خدمات استخراج شد.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر ابتدا میزان انطباق‌ کتابخانهء مذکور با استانداردهای کتابخانه‌های‌ تخصصی ایران(1)تعیین شده است و سپس‌ با استفاده از معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات‌ (سروکوآل )5از جمله:محسوسات(موارد عینی)6،اعتماپذیری‌7،مسئولیت‌پذیری‌8، اطمینان‌پذیری‌9،و دلسوزی‌10که معیاری‌ استاندارد برای ارزیابی کیفیت خدمات‌ کتابخانه‌هاست،خدمات کتابخانه در دو سطح مطلوب و واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون t زوجی و آزمون تحلیل واریانس برای مقایسهء میانگین مؤلفه‌های سنجش کیفیت ارائهء خدمات در دو گروه کاربران سازمانی و غیر سازمانی(مرتب شده براساس بیشترین فاصلهء بین نظرات کاربران سازمانی و غیر سازمانی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در اغلب گویه‌های نظرات کاربران سازمانی‌ بین وضعیت موجود و مطلوب فاصله وجود دارد. نتیجه‌گیری یافته‌های حاصل از ارزیابی کیفیت‌ خدمات کتابخانهء مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان داد که بین وضعیت‌ موجود و مطلوب کیفیت ارائهء خدمات در این کتابخانه اختلاف معنی‌داری وجود دارد. با توجه به‌ اینکه بیشترین انتظار کاربران در زمینهء «مجموعه‌ای مناسب و مرتبط از منابع‌ اطلاعاتی»مشاهده شد و بیشترین اختلاف‌ بین وضعیت موجود و مورد انتظار کاربران‌ نیز در همین گویه نشان داده شده است، پیشنهاد می‌شود کتابخانهء مذکور به‌ ارزیابی مداوم مجموعه بپردازد. از طرفی‌ مطابقت کتابخانهء مذکور با استانداردهای‌ کتابخانه‌های تخصصی در زمینهء مجموعه‌ نیز نشان از عدم توجه کافی مسئولان و برنامه‌ریزان این کتابخانه به این بخش دارد که توجه مضاعف را می‌طلبد و پیشنهاد می‌شود نسبت به عمر متوسط محتوای‌ منابع،گزینش مواد متناسب با جامعه،تعیین‌ سیاست مشخص و مدون در زمینهء وجین‌ مجموعه،و اقدام به موقع در مورد مواد مفقود شده توجه کافی شود تا از رضایت‌ کاربران خود بهره‌مند گردند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.