Skip to main content
فهرست مقالات

پرسمان 1

مصاحبه شونده:

(8 صفحه - از 39 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، اجرای طرح تکریم مردم ، مدیران ، تحول اداری ، کارکنان دولت ، نظام اداری ، مدیریت ، خدمات ، رضایت ، مردم

خلاصه ماشینی:

"تحول اداری:شکی نیست که عزم و ارادۀ مدیران ارشد دستگاههای دولتی به عنوان یکیاز الزامات اجرای طرحهای تحول در نظام اداری به ویژه طرح تکریم مطرح است که درمدیریت کیفیت و ویرایشهای مختلف OSI ها نیز تحت عنوان تعهد مدیریت ذکر می‌شود،نظر شما در مورد راهکارهایی جهت ارتقای این تعهد در مدیران ارشد چیست؟ ایجاد و توسعه تعهد در مدیران ارشد برای راهبری و پیگیری برنامه‌های تحول در نظاماداری پیش از هر چیز در گرو پذیرش ضرورت و اهمیت موضوع و اعتقاد به آن است. این منشور اگر به صورت حرفه‌ای و تخصصی تهیه شود می‌تواند به تنظیم رواببین ارباب‌رجوع و افرادی که در سازمان مسؤول و مأمور انجام کارهای مردم هستندکمک کند،و در خدمت اهداف چندی قرار می‌گیرد که در مجموع به اشاعه و ترویجفرهنگ اخلاقی در دستگاههای دولتی کمک می‌کند. ضرورت تعمیق طرح تکریم و نهادینه کردن اقدام به شئون انسانی مردم و ارباب‌رجوع در دستگاههای اجرایی،ایجاب می‌نماید تا قلمرو و دایرۀ شمول طرح به همۀدستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی تسری یابد،از مباحث انسانی-اجتماعی و برنامه‌های آموزشی به عنوان ابزاری مهم برای متقاعد کردن در کنارشیوه‌های معمول و اداری که ماهیتی دستوری و تکلیفی دارند،استفاده شود و نسبت بهتوسعۀ طرحهای جانبی یا طرحهایی که برآیند موفقیت آنها به منزلۀ توفیق در طرحتکریم است همچون طرحهای ارتقای سطح پاسخگویی به شکایات مردم،مبارزه بارشوه و استقرار مدیریت کیفیت در دستگاههای اجرایی و ارزیابی عملکرد آن طرحها وبازخورگیری از نتایج حاصل از اجرای آنها،اهتمام بیشتری صورت پذیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.