Skip to main content

7 Title


پژوهش حقوق عمومی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 74
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

 • Latest issue :
  بهمن 1400 - شماره 18
 • Company :
  موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش

فقه و حقوق خانواده

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 76
 • Company :
  دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

مطالعات بین المللی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 71

مطالعات حقوق تطبیقی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401، دوره سیزدهم - شماره 1
 • Company :
  مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

مطالعات حقوق عمومی

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 2
 • Company :
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مطالعات حقوقی فضای مجازی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 3
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه