Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تاثیر ورزش صبحگاهی بر ابعاد سلامت روانی در افراد نظامی و افراد غیر نظامی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 25 تا 43)

کلیدواژه ها :

سلامت روان ،ورزش صبحگاهی ،ورزش اختیاری ،افراد نظامی ،افراد غیرنظامی

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ، ورزش صبحگاهی بر ابعاد سلامت ، ورزش صبحگاهی ، ابعاد سلامت روانی در افراد ، مقایسه تاثیر ورزش صبحگاهی ، تاثیر ورزش صبحگاهی بر ابعاد ، تأثیر ورزش صبحگاهی بر ابعاد ، افسردگی ، مقایسه تأثیر ورزش صبحگاهی ، وضعیت سلامت روانی

ورزش صبحگاهی به عنوان یک ابزار چندبعدی با تاثیرات گسترده جایگاه و نقش ارزشمند خود را در سلامتی افراد در جامعه و کاربردهای گوناگون دیگری ، متجلی کرده است . به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تفاوت تاثیر ورزش صبحگاهی بر ابعاد سلامت روانی در افراد نظامی و افراد غیر نظامی بپردازد. این پژوهش با جامعه آماری ٢٥٠ نفر از افراد نظامی و ١٥٠ نفر از افراد غیرنظامی که به صورت اختیاری در پارکها و مراکز ورزشی مشغول به فعالیت ورزش صبحگاهی بودند انجام گرفت . در این مطالعه از پرسش نامه سلامت روان که توسط گلدبرگ و هیلر تهیه شده، استفاده شده است . نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت سلامت روانی و کنترل فشارهای روانی افراد نظامی با اختلاف معنی داری ، بهتر از افراد غیرنظامی بود که این مسئله در همه ابعاد (علائم جسمانی ، علائم اضطراب، علائم اختلال در عملکرد اجتماعی ، علائم افسردگی ) در مقایسه با افراد غیرنظامی در وضعیت بهتری قرار داشت . در پایان توصیه می شود الگوی پیشنهادی ورزش صبحگاهی در افراد نظامی که سبب شاخص سلامت روان موثر واقع شده و موجب ارتقاء این شاخص در میان این نوع افراد شده است ، بایستی به منظور حفظ سلامت روانی نظامیان فعالیت های ورزشی را به صورت مستمر از ضروری ترین برنامه های سازمان قرار داد.

خلاصه ماشینی:

"در پایان توصیه می شود الگوی پیشنهادی ورزش صبحگاهی در افراد نظامی که سبب شاخص سلامت روان مؤثر واقع شده و موجب ارتقاء این شاخص در میان این نوع افراد شده است ، بایستی به منظور حفظ سلامت روانی نظامیان فعالیت های ورزشی را به صورت مستمر از ضروری ترین برنامه های سازمان قرار داد. کی هایا٥ در مقایسه بین درمان افسردگی و اضطراب با دارو و ورزش صبحگاهی دریافت که ٣٠ دقیقه ورزش صبحگاهی، ٣ تا ٥ بار در هفته با شدت ٨٠-٦٠ درصد اکسیژن مصرفی، اثرات مشابه استفاده از داروهای شیمیایی را دارد، به علاوه که ورزش صبحگاهی نه تنها عوارض منفی داروهای شیمیایی را ندارد، بلکه با بهبود عملکرد قلبی - 1- Gaszkowska 2- Atlantis, Chow, Kirby 3- Evan 4- Rajoev 5- Kehayaa / عروقی و کاهش میزان اضطراب سبب افزایش سطح سلامت روان خواهد بود (کی هایا، . هرینگتون و همکاران ٩ (٢٠٠٥: ٧- ٥٢) پس از بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر وضعیت سلامتی افراد، بیان داشتند که برنامه ورزشی منظم 1- Adams et al 2- Sagatun et al 3- Gaszkow 4- Evan Atlantis 5- Meyer 6- Martinsen 7- Willman 8 - Shephard 9 - Herrington et al / باعث افزایش بحث عملکرد فیزیکی و روانی افراد میشود. در پی این نظریه موسوی و همکاران 1 - Vickers et al 2 - Gilcrest et al 3 - Tanaka 4 - Richard, O and Shaffer 5 - Marion / (١٣٨٦)، در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر ورزش به عنوان یـک شـیوة مقابلـه بـا فشـار روانـی کارکنان» گزارش کردند که کارکنان با افزایش تعداد نوبت های تمرین در 1 هفته ، میزان کنترل فشار روانی بیشتری داشته اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.