Skip to main content

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

این نشریه از تاریخ 1391/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه فرهنگیان
عنوان قبلی
p-ISSN
2423-494X
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه فرهنگيان
تلفن
87751345(021)
آدرس اینترنتی
http://pma.cfu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول
محمود مهرمحمدی
سر دبیر
سید محمد میرکمالی
هیئت تحریریه
دکتر فروزان ادیب فر، دکتر قدسی احقر، دکتر فاطمه کاتب، دکتر محمود اکرامی، دکتر محمدرضا سرمدی، دکتر عباس خورشیدی، دکتر براتعلی منفردی راز، دکتر سیدمحمود میرزمانی بافقی
مدیر اجرایی
زهرا رستمی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
fu.magazine@yahoo.com
آدرس
تهران، شهرك غرب، بلوار شهید فرحزادی، كوچه تربیت معلم، سازمان مركزی دانشگاه فرهنگیان
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/02/10