Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی ارزیابی قابلیت ها و شایستگی های مدیران وزارت بازرگانی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 3 تا 18)

چکیده:

نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد.نقش نظام اداری در ساختارهای‌ اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق‌ اهداف نظام‌های کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین‌کننده است که‌ بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش،دست یافتن به‌ اهداف فوق عملی نیست.ازاین‌رو کشورها مختلف،اصلاح‌ نظام اداری و بهبود قابلیت‌های مدیرتی را به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند. حال سؤال اساسی این است که آیا می‌توان با فرایندهای‌ برنامه‌ریزی‌شده،محیطی را برای پرورش سریع مدیران معمولی‌ 2Lو تبدیل آنان به مدیران برجسته فراهم ساخت؟ ازاین‌رو در این مقاله ضمن بررسی ادبیات و الگوهای مطرح‌ در زمینه قابلیت‌های موردنیاز مدیران،به تشریح الگوی طراحی‌ شده برای ارزیابی قابلیت‌های مدیران وزارت بازرگانی و همچنین‌ معرفی نرم‌افزاری که به منظور پیاده‌سازی اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها طراحی شده است خواهیم‌ پرداخت.

خلاصه ماشینی:

"حال سؤال اساسی این است که آیا می‌توان با فرایندهای برنامه‌ریزی‌شده،محیطی را برای پرورش سریع مدیران معمولی و تبدیل آنان به مدیران برجسته فراهم ساخت؟ ازاین‌رو در این مقاله ضمن بررسی ادبیات و الگوهای مطرح در زمینه قابلیت‌های موردنیاز مدیران،به تشریح الگوی طراحی شده برای ارزیابی قابلیت‌های مدیران وزارت بازرگانی و همچنین معرفی نرم‌افزاری که به منظور پیاده‌سازی اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها طراحی شده است خواهیم پرداخت. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این سازمان به منظور بررسی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مدیریتی موارد زیر را مدنظر قرار داده که عبارتند از:مهارت‌های ادراکی(دیدگاه راهبردی،خلاقیت،تفکر سیستمی)؛ تصمیم‌گیری(ریسک‌پذیری سنجیده،شناسایی و حل مسأله، ارزیابی راهکارها)؛مهارت‌های ارتباطی(کلامی و شنود مؤثر، غیرکلاکی و نوشتاری،ارتباطات مؤثر)؛کار تیمی(روحیه همکاری،درک دیگران،فعالیت‌های گروهی)؛عوامل شخصیتی(اعتماد به‌نفس،مسئولیت‌پذیری،پایداری)؛ارزش‌های اخلاقی(صداقت و درستی،وجدان کاری،کمال‌جویی حرفه‌ای)؛ مدیریت افراد(ایجاد انگیزه،پرورش افراد،مشارکت و تفویض)؛ مدیریت عملکرد(برنامه‌ریزی و سازماندهی،نتیجه‌گرایی،نظارت و کنترل)؛شم تجاری(هوشیاری محیطی،هوشیاری مالی و اقتصادی،درک رقابت و بازار)؛مهارت‌های رهبری(تغییر و تحول، نفوذ و قدرت،انسجام سازمانی). 7)مدل هیس: هیس به مطالعه این موضوع پرداخت که آیا مجموعه‌ای مشترک از قابلیت‌های مدیریت ارشد در یک زمینه سازمانی است یا یک خدمت مشترک در چند منطقه مختلف است؟ در مطالعه وی چهار منطقه مختلف شناسایی شدند و فهرست‌های مختلفی از قابلیت‌ها که توسط مدیران همسان باید مهم تلقی می‌شدند برای هریک از محیطهای جداگانه تهیه شدند. در این راستا باتوجه به اهداف ترسیم‌شده برای وزارت بازرگانی در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور مدل ارزیابی قابلیت‌های مدیران این مجموعه که با بررسی مدلهای مختلف طراحی‌شده به‌ویژه بخش نرم‌افزاری آن‌که قابل استفاده در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و حتی خصوصی نیز است می‌تواند گامی مهم در جهت دستیابی به اهداف چشم‌انداز برای این مجموعه و سایر دستگاه‌ها باشد."

کلیدواژه ها:

توسعه ،نظام اداری ،شایستگی ،وزارت بازرگانی

کلید واژه های ماشینی:

مدیران ، ارزیابی قابلیت‌های مدیران وزارت بازرگانی ، اطلاعات ، مدیریت ، سازمان ، پرسشنامه ، مدل ، مدل ارزیابی قابلیت‌های مدیران ، ارزیابی عملکرد مدیران وزارت بازرگانی ، توسعه قابلیت‌های مدیران وزارت بازرگانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.