Skip to main content

مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق؛ دوره 5؛ مجلد 5؛ جلد 1


زیر عنوان
پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
موضوعات
مدیریت، حسابداری و حقوق
شماره دوره
5
تاریخ
1400/09/04 - 1400/09/04
عنوان مجموعه
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
مجلد
5
جلد
1

فهرست مقالات