Skip to main content

مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق؛ دوره 6؛ مجلد 6؛ جلد 1


زیر عنوان
ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
موضوعات
مدیریت، حسابداری و حقوق
شماره دوره
6
تاریخ
1401/03/30 - 1401/03/30
عنوان مجموعه
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
مجلد
6
جلد
1

فهرست مقالات