Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری در دانشگاه ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 177 تا 194)

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر, شناسایی و تحلیل مژلفه‌های تااثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فداوری در دانشگاه‌های تهران است. بدین منظورء ابتدا از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سطوح ملی و بین‌المللی مولفه‌های اصلی موثر بر این فرایند شناسایی‌شده و سپس دیدگاه‌های ۳۳ نفر از صاحبنظران و متخصصان حوزه علم و فناوری با بهره‌گیری از روش مصاحبه نیمه هدایت‌شده درزمینة تایید و اولویت‌بندی مژلفه‌های فوق مشتمل بر فرهنگ دانشگاهی» منابع انسانی» مژلفه‌های دانشگاهی و امکانات و تجهیزات موردبررسی قرارگرفته است. پس از تایید مژلفه‌های اصلی مطروحه»ء مولفه‌های فرعی متناظر با آنان نیز تعیین و از طریق تدوین پرسشنامه محقق ساخته با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی به تایید ۲۸۹ نفر از مدیران و اعضای هیشت‌علمی دانشگاه‌های تهران رسیده است. علاوه بر آن دیدگاه‌های این افراد درباره عملکرد دانشگاه‌هایشان در ارتباط با مولفه‌های فوق بررسی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که کلیه مژلفه‌های اصلی و فرعی شناسایی شده, توسط اعضای نمونه مورد تایید قرارگرفته است. از دیگر سو مدیران و اعضای هیشت علمی دانشگاه های تهران - به‌استشنای دانشگاه تهران و شریف در ارتباط با مولفه منابع انسانی- عملکرد دانشگاه‌های خویش را در تمامی موارد»ء پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی نموده‌اند که این امر بیانگر مسیر دشوار پیش‌روی دانشگاه‌های کشور به‌منظور تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری و در راستای دستیابی به اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانش در کشور است.

کلیدواژه ها:

دانشگاه ،فناوری ،دانش ،صنعت و دولت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.