Skip to main content
فهرست مقالات

Variations in EFL Teachers’ Pedagogical Knowledge Base as a Function of Their Teaching License Status

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 83 تا 114)

بررسی دانش آموزشی معلمان در حال حاضر اهمیت زیادی در آموزش زبان انگلیسی به خود گرفته است. براین اساس مطالعه حاضر به بررسی تفاوت بین دانش آموزشی معلمان زبان انگلیسی براساس مدرک تدریس آنان می پردازد. برای این منظور، ۶ معلم به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. شناسایی مقوله های اصلی فکری این معلمان از طریق کدگذاری و طبقه بندی آنان صورت گرفت. نتایج تفاتهای معناداری را بین معلمان در شمار و نوع مقوله های فکری آنان نشان داد. مدیریت زبانی، بررسی رویه، مقوله احساسی، تفکر درباره خود، بررسی پیشرفت فراگیران، و باورها مقوله های اصلی تفکری معلمان دارای مدرک تدریس استاندارد را تشکیل دادند. مدیریت زبانی، بررسی رویه، بررسی پیشرفت فراگیران و مقوله احساسی مقوله های اصلی معلمان دارای مدرک تدریس غیرآکادمیک را تشکیل می دادند و مدیریت زبانی، بررسی رویه، بررسی پیشرفت فراگیران و توجه به رفتار فراگیران مقوله های اصلی معلمان بدون مدرک تدریس آکادمیک را تشکیل می دادند. تفکر درباره خود و باورها مقوله هایی فکری بودند که فقط در میان مقوله هایی فکری معلمان دارای مدرک تدریس استاندارد یافت می شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.