Skip to main content

English Language Teaching and Learning

این نشریه از تاریخ 1380/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه تبریز
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
English Language Teaching and Learning
p-ISSN
2251-7995
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه تبریز
تلفن
33392131(041)
دورنگار
33392131(041)
آدرس اینترنتی
http://elt.tabrizu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول
معاونت پژوهشی دانشگاه
سر دبیر
دکتر مسعود رحیم پور
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir
آدرس
تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/03/03