Skip to main content
فهرست مقالات

الگویی برای انتخاب شیوه مادری شرکت های تابعه توسط شرکت مادر از دیدگاه مبتنی بر منابع

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 81 تا 100)

در پژوهش های آقای گولد و همکاران(1994) به طور غالب، سه شیوه مادری با نام شیوه برنامه ریزی استرات‍ژیک (SP)، شیوه کنترل استرات‍ژیک (SC) و شیوه کنترل مالی (FC) شناسایی شده است که به اعتقاد آن ها، شرکت های مادر در اتخاذ هر یک از این سه شیوه نیازمند داشتن درک و دانشی مناسب از کسب و کارهای خود هستند. این مقاله سه شیوه مادری گفته شده را با ابعاد ماتریس مادری تلفیق کرده و الگویی برای انتخاب شیوه مادری براساس میزان درک شرکت مادر از کسب و کارها و توانایی کمک مادر به آن ها عرضه می کند. در این الگو فرضیه اصلی پژوهش با عنوان:« بین نوع شیوه مادری و میزان درک و توانایی کمک مادر به کسب و کارهای تابعه رابطه معناداری وجود دارد»، به همراه نه فرضیه فرعی در شرکت های مادر نمونه ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش به لحاظ نتیجه پژوهشی توسعه ای، به لحاظ هدف توصیفی–تبیینی و به لحاظ نوع داده، کمی است. روش آماری به کار گرفته شده آزمون ضریب همبستگی، نسبت موفقیت و علامت است. نتایج تجزیه تحلیل فرضیه ها نشان می دهد؛ فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین از میان فرضیه های فرعی پژوهش سه فرضیه تایید، دو فرضیه تایید نشد و در خصوص چهار فرضیه فرعی دیگر در شرکت‌های مورد پژوهش نمونه کافی مشاهده نشد. به علاوه؛ به طور غالب بین اندازه ستاد شرکت مادر (تعداد نفرات شاغل در ستاد) با شیوه مادری منتخب تناسب نسبی برقرار است.

خلاصه ماشینی:

"الگویی برای انتخاب شیوه مادری شرکت های تابعه توسط شرکت مادر از دیدگاه مبتنی بر منابع حسین رحمان سرشت ١ افشین فتح الهی 1 چکیده در پژوهش های آقای گولد و همکاران (١٩٩٤) به طور غالب ، سه شیوه مادری با نام شیوه برنامه ریزی استراتژیک (SP)، شیوه کنترل استراتژیک (SC) و شیوه کنترل مالی (FC) شناسایی شده است که به اعتقاد آن ها، شرکت های مادر در اتخاذ هر یک از این سه شیوه نیازمند داشتن درک و دانشی مناسب از کسب و کارهای خود هستند. در این الگو فرضیه اصلی پژوهش با عنوان :" بین نوع شیوه مادری و میزان درک و توانایی کمک مادر به کسب و کارهای تابعه رابطه معناداری وجود دارد"، به همراه نه فرضیه فرعی در شرکت های مادر نمونه ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. جمع بندی فرضیه های پژوهش ابعاد مدل شتعردکادت (کل N) تعدامدطاشبرق ت با مدل (X) P-VALUE نتیجفرضآزیه مون بین میزان درک و توانایی کمک با نوع شیوه مادری رابطه معناداری وجوددارد(فرضیه اصلی ) 56 36 0/022 پذیرش هر قدر میزان درک و توان کمک شرکت مادر به شرکت های تابعه بالاتر باشد، شرکت مادر بیشتر، به استفاده از شیوه برنامه ریزی استراتژیک گرایش خواهد داشت (فرضیه ١). فرضیه فرعی شماره دو نیز مورد تأیید قرار گرفت ؛ یعنی در مجموع ١٢ شرکت مادر به لحاظ میزان درک (شناخت ) از شرکت های تابعه بالا و توانایی کمک به آن ها متوسط ارزریابی شده بودند که ١٠ شرکت از شیوه برنامه ریزی استراتژیک استفاده می کرده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.