Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه پیشرفت

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 29 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : سازة انگیزة پیشرفت، مؤلفه­های سازة انگیزة پیشرفت، سازة انگیزة پیشرفت و مؤلفه­های، سازة انگیزة پیشرفت توجه، مؤلفه­های سازة انگیزة پیشرفت تحلیل، کتاب، سازة انگیزة پیشرفت در کتاب­های، کتاب­های، کتاب­های درسی دورة ابتدایی، توزیع فراوانی مؤلفه­های سازة انگیزة

کتاب درسی, که یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان در نظام‌های آموزشی محسوب می­شود, در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و همچنین به­سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن و تأمین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیری دانش­آموزان، در این پژوهش که مبنای نگارش مقاله حاضر است، محتوای کتب درسی دورة ابتدایی، از نظر پرداختن به "سازة انگیزة پیشرفت" و مؤلفه­های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدای مقاله پیشینة نظری و تجربی موضوع ارائه شده است. ابزار پژوهش دارای 5 مؤلفة اصلی و 125 مؤلفة فرعی است و پایایی آن براساس نسبت مؤلفه‌های مورد توافق به کل مؤلفه­ها برابر 93/0 به دست آمده است. با توجه به یافته­ها و براساس داده‌های حاصل از فرم‌های تحلیل محتوا در پژوهش حاضر و نیز با عنایت به پژوهش‌هایی که قبلا در این زمینه انجام گرفته است، می­توان چنین نتیجه گرفت که کتاب­های ریاضی و علوم تجربی بیش از سایر کتب درسی به سازة انگیزه پیشرفت توجه نموده­اند، کتاب­های فارسی و دینی و قرآن تا حدودی به آن پرداخته­اند، و کتاب­های تعلیمات اجتماعی در توجه به این سازه ضعیف بوده­اند. همچنین، در بین پایه­های تحصیلی دورة ابتدایی، می­توان گفت کتاب­های پایه­های پنجم و چهارم در حد زیاد و کتاب­های پایه­های اول و دوم کم­تر به سازة انگیزة پیشرفت توجه نموده­اند. علاوه بر این، در بین کتاب­های دورة ابتدایی, بیشترین توجه به سازة مذکور در کتاب­های علوم تجربی پنجم، علوم تجربی سوم، تعلیمات اجتماعی چهارم، تعلیمات دینی و قرآن سوم، و ریاضی پنجم دیده شده است. و سرانجام، کتاب­های آموزش قرآن اول، تعلیمات اجتماعی سوم، علوم تجربی اول، تعلیمات دینی و قرآن پنجم، و فارسی چهارم، در مقایسه با سایر کتاب­های این دوره، کم­ترین توجه را به سازة انگیزة پیشرفت نموده­اند.

خلاصه ماشینی:

"سؤال پژوهش را چنین مطرح می‌کنیم که: «در هر پایة دورة ابتدایی، محتوای کتاب درسی تا چه میزان به سازة انگیزة پیشرفت و مؤلفه های آن توجه کرده است؟» روش در این پژوهش محتوای کتاب‌های دورة ابتدایی به لحاظ توجه به سازة انگیزة پیشرفت و مؤلفه­های آن، شامل 1- سطح آرزوی بالا، 2- رفتار ریسک کردن پایین، 3- ارتقاءطلبی، 4- پشتکار، 5- میل به انجام کار متوقف شده، 6- داشتن ادراک پویا از زمان، 7- آینده­نگری، 8- کاری را به­خوبی انجام دادن، 9- توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، همکار، و الگو، 10- رفتار موفق و تمایل به خوب انجام دادن کارها، با استفاده از فهرست وارسی، مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفته و، با توجه به ماهیت مطالعه، از روش تحقیق تحلیل محتوا[1] استفاده شده است. مجموع فراوانی مؤلفه­های انگیزة پیشرفت تحلیل شده در پایة اول 1309 است؛ بدین ترتیب که از بین مؤلفه­های سازة انگیزة پیشرفت، درصد فراوانی مؤلفة آینده‌نگری 44/14، پشتکار 13/14، کاری را به­خوبی انجام دادن 91/12، سطح آرزوی بالا 11، رفتار ریسک کردن پایین 16/10، رفتار موفق و تمایل به خوب انجام دادن کارها 55/9، ارتقاء طلبی 87/6، توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست 28/4، و ادراک پویا از زمان 38/1 بوده است. مجموع فراوانی مؤلفه­های انگیزة پیشرفت تحلیل شده در پایة سوم 2234 است؛ بدین ترتیب که از بین مؤلفه‌های سازة انگیزة پیشرفت، درصد فراوانی مؤلفة پشتکار 5/14، آینده نگری 37/14، کار را به­خوبی انجام دادن 10/14، میل به انجام کار متوقف شده 49/12، رفتار موفق و تمایل به خوب انجام دادن کارها 86/11، رفتار ریسک کردن پایین 8/9، سطح آرزوی بالا 43/7، ادراک پویا از زمان 35/6، توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست 10/5، و ارتقاءطلبی 2/4 می­باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.