Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کیفیت وب سایت شرکت بیمه پارسیان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 121 تا 136)

امروزه بیشتر شرکت های بیمه گر خدمات خود را از طریق وب سایتهای رسمی ارائه میدهند. با توجه به نقش مهم کیفیت وب سایت در جلب نظر مشتریان، این پژوهش می کوشد تا با اتکا به الگوی را از منظر کاربران آن تحلیل کند؛ بدین منظور » شرکت بیمه پارسیان « ای کوال، کیفیت وب سایت پرسشنامه ای استاندارد از طریق پست الکترونیک برای 400 نفر از کاربران وب سایت شرکت ارسال شد. تحلیل داده های 232 پرسشنامه معتبر گردآوری شده نشان دهنده فاصله ای معن ادار بین وضع موجود و وضع آرمانی وب سایت از منظر کاربران بود. با توجه به نتایج تحلیل های رگرسیونی، پیشنهاد می شود برای دستیابی به سطح آرمانی موردنظر کاربران ابتدا بر قابلیت استفاده، سپس تعامل خدمات و درنهایت کیفیت اطلاعات وب سایت تمرکز شود؛ درضمن از تحلیل واریانس عاملی با اندازه های تکراری برای رتبه بندی عوامل موثر بر هر مولفه استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که در بعد قابلیت استفاده عامل ت استفاده « در رتبه نخست و عامل ت ظاهری « در رتبه انتهایی در بعد تعامل خدمات عامل صداقت و پاسخگویی در ارائه خدمات در رتبه نخست و عامل امنیت تراکنش ها در رتبه انتهایی و در بعد کیفیت اطلاعات عامل » بهنگام بودن اطلاعات « » قابل فهم بودن اطلاعات « در رتبه نخست در رتبه انتهایی قرار دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.