Skip to main content
فهرست مقالات

مقیاس بومی بازارگرایی بانک های تجاری ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 119 تا 145)

چکیده:

در تحقیق حاضر در راستای بهبود عملکرد بانکهای تجاری کشور در حوزه بین المللی و ارزی، بازارگرایی در این بانکها به عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته تا یک مقیاس بومی برای سنجش آن در بانکهای تجاری کشور توسعه داده شود و همچنین وضعیت بانکهای تجاری کشور بر اساس این مقیاس مشخص شود. پس از مطالعات نظری و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی (الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده است که نشان دهنده ابعاد بازارگرایی با رویکرد ذینفع محور است. به منظور سنجش اعتبار مقیاس طراحی شده نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بر اساس مقیاس تأیید شده از سوی خبرگان، در بانکهای تجاری توزیع و گردآوری شده است. با عنایت به بررسی 5 بانک تجاری بزرگ و دریافت نظر 60 نفر از هر بانک، در مجموع از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانکهای تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته‌های این مطالعه مقیاس بومی سنجش بازارگرایی در بانکهای تجاری کشور است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه‌های اصلی به ترتیب (1) رفتار هوشمند، (2) تحلیل و برنامه ریزی پاسخ راهبردی، (3) اجرا و کنترل پاسخ راهبردی، و (4) سیستم‌ها و بخش های هماهنگ است. یافته دیگر این مطالعه نشان می دهد وضعیت این مقیاس در بانکهای تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و فقط در بانک تجارت نامناسب است. این نتایج می‌تواند مبنای پیشنهادات سازنده‌ای برای نظام بانکی کشور و نیز هر کدام از بانکها در خصوص افزایش ارتقای بازارگرایی آنها باشند.

خلاصه ماشینی:

"کلیه مؤلفه‌های شناسایی شده در مورد بازارگرایی (مؤلفین) رفتار هوشمند فرهنگ رقابتی قابلیت‌های راهبردی - ایجاد هوشمندی - نشر هوشمندی - پاسخگویی - بکارگیری اطلاعات - توسعه محصولات جدید - تمرکز بر محیط - مشتری گرایی - رقیب گرایی - هماهنگی بین وظیفه‌ای - فرهنگ بازاریابی - راهبردی گرایی - نوآوری گرایی - قابلیت های فرهنگی - کارآفرینی گرایی - یادگیری گرایی - قابلیت‌های مدیریتی - تحقیقات بازاریابی - اجرای راهبرد - دسترسی منابع - مدیریت ارتباطات بازارگرایی در بافت کشورهای مختلف با توجه به اینکه چارچوب جاورسکی و کوهلی (1993) در بافت کشورهای توسعه یافته تدوین شده است، محققان به منظور کسب اطمینان از قابلیت کاربرد این چارچوب در بافت‌های مختلف، مطالعات مختلفی را در کشورهای در حال توسعه قاره‌های آسیا و افریقا انجام داده اند که چکیده این مطالعات در نگاره (3) ارائه شده است 1 ]17[. مطالعات بازارگرایی در ایران در یک تحقیق ضمن ارائه مقیاس سنجش برای بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد بانکهای تجاری، رابطه آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یک مدل راهبردی نشان داده است. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقیاس سنجش اصلاح شده (نهایی) بازارگرایی از نظر برازش و تناسب در وضعیت مناسبی است و میزان همبستگی بین ابعاد مدل در بین چهار عامل رفتار هوشمند، اجرا و کنترل پاسخ راهبردی، تحلیل و برنامه‌ریزی پاسخ راهبردی و سیستم‌ها و بخش‌های هماهنگ بسیار بالا بوده و فرهنگ بازارمحور با بقیه عوامل همبستگی نسبتا متوسطی دارد."

کلیدواژه ها:

بازارگرایی ،بازارگرایی در بنگاه های خدماتی و بانکها ،ایجاد هوشمندی ،نشر هوشمندی ،مشتری گرایی ،رقیب گرایی

کلید واژه های ماشینی:

بازارگرایی ، بازار ، مقیاس بومی سنجش بازارگرایی بانک‌های ، مقیاس ، سنجش بازارگرایی بانک‌های تجاری ایران ، بانک‌های تجاری کشور ، بانک‌های تجاری ، اطلاعات ، سنجش بازارگرایی بانک‌های تجاری کشور ، وضعیت بازارگرایی بانک‌های تجاری کشور


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.