Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1380/03/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه الف (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه الف (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان قبلی
ادبیات و علوم انسانی
عنوان انگلیسی
Language and Translation Studies (JLTS)
p-ISSN
2228-5202
e-ISSN
2383-2878
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
38806723(051)
دورنگار
38794144(051)
آدرس اینترنتی
https://jlts.um.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول
دکتر رضا پیش قدم
سر دبیر
دکتر رضا پیش قدم
هیئت تحریریه
دکتر مسعود خوش‌سلیقه؛ دکتر محمدرضا فارسیان؛ دکتر علیرضا انوشیروانی؛ دکتر علیرضا جلیلی‌فر؛ دکتر سعید کتابی؛ دکتر زهره اسلامی راسخ؛ دکتر مونا بیکر؛ دکتر عبدالمهدی ریاضی؛ دکتر حسین نساجی؛ دکتر ادوین گنتزلر؛ دکتر شهرزاد سیف
مدیر اجرایی
دکتر شیما ابراهیمی
پست الکترونیک
jlts@um.ac.ir
آدرس
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی،
محل نشر
مشهد
تاریخ ثبت در پایگاه
1395/03/17