Skip to main content
فهرست مقالات

تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 85 تا 104)

با توجه به اهمیت تفکر انتقادی در آموزش و تاثیر آن در جامعه، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه است. پس از همگن سازی شرکت کنندگان در پژوهش از نظر سطح بسندگی زبان انگلیسی و فارسی، 90 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این دانشجویان خواسته شد یک پاراگراف انگلیسی را به فارسی و یک پاراگراف فارسی را به انگلیسی ترجمه کنند. همچنین، از این گروه درخواست شد تا به آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلاسر پاسخ دهند. در این پرسش نامه مولفه های اصلی تفکر انتقادی عبارت اند از: استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزش یابی. نتایج نشان داد که میان تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه ارتباط معناداری وجود دارد و افراد برخوردار از تفکر انتقادی بالاتر، توانایی بهتری در ترجمه داشتند. همچنین، تحلیل رگراسیون نتایج بیانگر این بود که تفکر انتقادی و برخی از سازه های آن می توانند عملکرد افراد را در ترجمه انگلیسی به فارسی و برعکس پیش بینی کنند. درپایان، پیشنهادهایی برای گسترش مهارت در تفکر انتقادی در دانشجویان ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"یواتسون و گلاسر (١٩٨٠) تفکر انتقادیرا آمیزه ای از دانش ، نگرش و عملکرد هر فمرید دانند، آنها توانایی تفکر انتقادی را توانایی در٥ مهارت می دانند:١- استنباط ٢- شناسایی مفروضات ٣- استنتاج ٤- تعبیر و تفسیر ٥- ارزشیابی استدلال های منطقی با توجه به تاثیر مستقیم تفکر انتقادی در فرایند تصمیم گیری و نظر به اینکه در فرایند ترجمه ، مترجم بیش از هر مقوله دیگری با مقوله انتخاب سر و کار دارد این پژوهش به بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی و توانایی ترجمه در افراد می پردازد. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی کمی در این خصوص انجام نپذیرفته است پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از داده های آماری به بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی و توانایی ترجمه بپردازد. بحث و بررسی هدف این پژوهش ، اول بررسی این مطلب بود که آیا میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی ترجمه افراد به زبان فارسی و انگلیسی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و دوم اینکه آیا نمرات کسب شده در آزمون تفکر انتقادی می توانند عملکرد افراد را در ترجمه به زبان فارسی و انگلیسی پیش بینی کنند. با نگاهی به نقش مهارت تفکر انتقادی در فرایند ترجمه ، که شامل فهم تمامی لایه های معنایی متن مبدا و تعبیر و تفسیر دقیق آن و نیز قضاوت و تصمیم گیری در خصوص انتخاب مناسبترین معادل از میان معادل های موجود در زبان مقصد می باشد، ارتباط داشتن این دو جزL آزمون تفکر انتقادی و مهارت ترجمه به فارسی و انگلیسی قابل توجیه است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.