Skip to main content
فهرست مقالات

بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 1 تا 23)

کلیدواژه ها :

ایران ،ارزیابی کیفیت ترجمه ،بازخورد دانشجویان رشتة مترجمی زبان انگلیسی

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی ، معیارهای ارزیابی کیفیت ترجمة مدرسان ، ارزیابی کیفیت ترجمة مدرسان ترجمه ، دانشجویان ، ارزیابی کیفیت ترجمه ، ترجمه ، رویکردهای ارزیابی مدرسان ترجمه بررسی ، معیار ارزیابی ، رویکرد مدرسان ترجمه ، رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی

برای یافتن و معرفی معیارهای ارزیابی کیفیت ترجمة مدرسان ترجمه براساس نظر دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، در پژوهشی توصیفی تلاش شد تا نظرها، اظهارات، و بازخورد دانشجویان درمقابل رویکردهای ارزیابی مدرسان ترجمه بررسی شود. این پژوهش با برگزاری چهار مصاحبة گروهی و با نمونه‌ای کیفی شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشتة مترجمی زبان انگلیسی انجام شد. با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های گروهی، نظرها و بازخورد دانشجویان بررسی شد و سپس، میزان تفاوت و شباهت رویکرد مدرسان ترجمة ایران با مدل‌ها و رویکردهای ارزیابی که نظریه‌پردازان بین‌المللی ارزیابی ترجمه ارائه کرده‌اند، بررسی گردید. یافته‌های حاصل از مصاحبة گروهی با دانشجویان رشتة مترجمی زبان انگلیسی، برطبق شیوة تحلیل داده‌های کیفی نظریة داده‌بنیاد، کدگذاری و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل نشان داد براساس اظهارات دانشجویان، رویکرد مدرسان ترجمه ایرانی تا حد زیادی با معیارهای ارزیابی کیفیت ترجمه که نظریه‌پردازان بین‌المللی ارزیابی کیفیت ترجمه معرفی کرده‌اند، مطابقت می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"به‌علاوه، معیار ارزیابی حفظ فرهنگ مبدأ یا فرهنگ مقصد در ترجمه را می‌توان جزو مدل ارزیابی داربلنه (1977، به‌نقل از ویلیامز، 2001) به‌شمار آورد که در سؤال‌های سوم و چهارم، ارزیاب می‌پرسد که آیا به تفاوت‌های فرهنگی توجه شده است و آیا ویژگی‌های فرهنگی به‌درستی انتقال پیدا کرده است؟ علاوه‌براین، می‌توان اظهارات دانشجویان را جزو معیارهای خان‌محمد و اسانلو (2009) قرار داد که معیار ارزیابی حفظ فرهنگ مبدأ یا فرهنگ مقصد در ترجمه، دربردارندة 20% از آرای افراد شرکت‌کننده در پژوهش آن‌ها بوده است. 2. ارزیابی توانایی انتقال و بیان درست محتوا و مفهوم به متن مقصد براساس بررسی پاسخ گروه‌های (1، 3، 4) که در رویکرد مدرسان ترجمه بر معیار ارزیابی توانایی انتقال و بیان درست محتوا و مفهوم به متن مقصد تأکید داشتند، می‌توان معیار ارزیابی مدرسان را جزو 19 پارامتر دفتر ترجمة فدرال کانادا (ویلیامز، 2001) قرار داد که در این سیستم ارزیابی، انتقال درست محتوا و معنی در ترجمه به‌عنوان یک معیار مطرح شده است. بااین‌حال، با پاسخ‌هایی که به سؤال‌های پژوهش داده‌اند و نظرها، معیارها و و رویکردهایی که مطرح نمودند (که به 5 رویکرد اصلی طبقه‌بندی شده است)، تا اندازه‌ای معیار و رویکرد مدرسان ترجمه با معیارها و رویکردهای ارزیابی نظریه‌پردازان حوزة ارزیابی کیفیت ترجمه مطابقت دارد و تا اندازه‌ای معیارهای عینی و مشخصی هستند که نمی‌توانند کاملا شخصی و سلیقه‌ای و نامشخص معرفی شوند؛ درنتیجه، نتایج این تحقیق تاحدودی می‌تواند میزان ناراحتی دانشجویان را نسبت به روش ارزیابی مدرسان ترجمه کاهش دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.